Konkurs plastyczny “ECO-kreacja” 2024

W ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi, Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach zaprasza dzieci do udziału w kolejnej, dziesiątej edycji konkursu „ECO- kreacja”. Celem konkursu jest: kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego, propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie dobrych nawyków dbałości o czystość w swoim mieście i najbliższym otoczeniu, zwiększenia wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów, uświadomienie jak bardzo istotny jest problem segregacji odpadów oraz jak zapobiegać ich powstawaniu.

Tematem tegorocznej edycji jest ulubiony „ECO – bohater z bajki”. Czekamy na prace plastyczne wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych, zainspirowane wynalazkami i wykonane z wykorzystaniem surowców wtórnych. Chcemy w ten sposób zachęcić do powtórnego wykorzystania tego co potocznie nazywamy „śmieciami” w kreatywny sposób.

Prace należy dostarczyć do 17 kwietnia br. do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach ul. Radomska 1.

Regulamin, karta zgłoszeniowa, pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, klauzula RODO oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dostępne są poniżej w zakładce pliki do pobrania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 22 kwietnia br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej www.mok.pionki.pl , https://www.facebook.com/kulturapionki oraz www.parkiotwock.pl

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, współorganizatorem Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Czekamy na Wasze prace!

Pliki do pobrania

Najnowsze