Pracownia Plastyczna

Mała Akademia Plastyki Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach – sekcja rysunku i malarstwa dla dzieci (szkoły podstawowe) i młodzieży.

Cele szczegółowe zajęć:

  • uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk: przyrodniczych i społecznych,
  • dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze,
  • rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem,
  • budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy,
  • rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje uznanych artystów polskich i zagranicznych),
  • rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.

Na zajęciach dzieci zapoznają się z podstawą rysunku i malarstwa uwzględniając takie zagadnienia jak: proporcje, perspektywa, walor, światłocień, kompozycja, tworzenie odpowiedniej palety plastycznej itp. Tematem zajęć będzie martwa natura, pejzaż, portret, praca z wyobraźni itp.

Wszystkie materiały plastyczne są uczestnikom zapewniane przez Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu:

I grupa – Poniedziałek, godz. 15.30 – 16.30
II grupa – Poniedziałek, godz. 17.00 – 18.00
III grupa – Wtorek, godz. 15.30 – 16.30
IV grupa – Wtorek, godz. 17.00 – 18.00

Ilość miejsc ograniczona.

Prowadzący artysta malarz Tomasz Wróblewski.

Informacje pod nr. tel. 607507491,
e-mail: tomasz.wroblewski@mok.pionki.pl

 

Pliki do pobrania

Najnowsze