O nas

Dom Kultury został wybudowany i rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1957 r. jako Zakładowy Dom Kultury ZTS „Pronit”. W 1976 r. uzyskał status międzyzakładowej placówki i przyjął nazwę – Robotniczy Ośrodek Kultury. Od 1982 r. do dziś  funkcjonuje jako Miejski Ośrodek Kultury. Od 2000 r.  jest Samorządową Instytucją Kultury. W 2014 r. połączono MOK z Miejską Biblioteką Publiczną pod wspólną nazwą Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka, ale w 2016 r. zrezygnowano z pomysłu i od 1 marca 2016 r. funkcjonuje ponownie jako Miejski Ośrodek Kultury.

Kolejni dyrektorzy:

 • 1957 – 1959 Bogusław Trojanowski
 • 1959 – 1963 Władysław Chojnowski
 • 1963 – 1965 Jerzy Wróblewski
 • 1965 – 1970 Justyn Sułkowski
 • 1970 – 1973 Julian Jurczak
 • 1973 – 1975 Józef Szulikowski
 • 1975 – 1980 Justyn Sułkowski
 • 1980 – 1988 Zbigniew Belowski
 • 1988 – 1989 Wojciech Szafrański
 • 1989 – 1990 Konrad Sałagan
 • 1990 – 1991 Tomasz Kuc
 • 1991 – 2006 Zbigniew Belowski
 • 2006 – 2007 Bożena Nakonieczna
 • 2007 – 2009 Anna Kostrzewa
 • 2009 – 2016 Bożena Nakonieczna
 • 2016 – 2019 Anna Kostrzewa
 • 2019 – 2020 Ryszard Dybiński
 • 2020 – …       Agata Chmielewska

Najnowsze