Informator UTW

Informator UTW

INFORMATOR

ROK AKADEMICKI 2023/2024

SEMESTR I (ZIMOWY)

Uprzejmie prosimy o zachowanie Informatorów do końca roku akademickiego. Terminy  i godziny zajęć mogą ulegać zmianie. Informacje o zmianach w programie oraz ciekawych ofertach będą umieszczane na tablicy ogłoszeń UTWwP, jak i aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej www.mok.pionki.pl

Struktura Uniwersytetu Trzeciego Wieku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pionkach realizuje propozycje edukacyjno – artystyczne sugerowane przez słuchaczy i podlega Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach – Agata Chmielewska

Zespół realizujący działalność UTWwP:

  • Anna Kiraga (koordynator)
  • Marcin Góralski (koordynator)

Wszyscy zainteresowani działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach mogą uzyskać informacje w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą jest Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach przy ul. Radomskiej 1, 26 – 670 Pionki, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

W roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowym) została ustalona opłata semestralna w wysokości 50 zł, w ramach której słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów i zajęć dodatkowych oraz indywidualne opłaty za zajęcia programowe.

Opłaty można dokonywać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Oddział Pionki 23914100050011703620000030 w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, miesiąc (za który wnoszona jest opłata) oraz nazwę opłacany zajęć.

 

Opłaty można dokonać w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ul. Radomska 1 w dniach: poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00 oraz w środę w godz. 9:00 – 13:00.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT: ANNA KIRAGA – 506 142 847

 

 

Pliki do pobrania

Najnowsze