Informator UTW

Informator UTW

INFORMATOR

ROK AKADEMICKI 2021/2022

SEMESTR I (zimowy)

Uprzejmie prosimy o zachowanie Informatorów do końca roku akademickiego. Terminy i godziny zajęć mogą ulegać zmianie. Informacje o zmianach w programie oraz ciekawych ofertach będą umieszczane na tablicy ogłoszeń UTWwP, jak i aktualizowane na bieżąco na naszej stronie internetowej www.mok.pionki.pl

STRUKTURA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pionkach realizuje propozycje edukacyjno – artystyczne sugerowane przez słuchaczy i podlega Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach – Agata Chmielewska

Zespół realizujący działalność UTWwP:

  • Anna Kiraga (koordynator)
  • Marcin Góralski (koordynator)

Wszyscy zainteresowani działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach mogą uzyskać informacje w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą jest Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach przy ul. Radomskiej 1, 26 – 670 Pionki, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

W roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) została ustalona opłata semestralna w wysokości 40 zł, w ramach której słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów i zajęć dodatkowych oraz indywidualne opłaty za zajęcia programowe.

Plan zajęć UTWwP

Opłat można dokonać przelewem na konto: Bank Spółdzielczy Odział Pionki 23914100050011703620000030  w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, za który wnoszona jest opłata oraz nazwę opłacanych zajęć.

Opłaty można dokonać w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach przy ul. Radomska 1 w dniach: wtorek od 10:30 do 15:30 oraz w piątek od 8:00 do 11:00

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSZĘ O KONTAKT: ANNA KIRAGA – 506 142 847