Punkt Informacji Turystycznej

Celem Punktu Informacji Turystycznej jest stała i systematyczna promocja walorów turystyczno-krajoznawczych regionu oraz utrzymywanie współpracy z organizacjami turystycznymi i instytucjami kultury w zakresie tworzenia produktu turystycznego. Dostępna jest biblioteka tematyczna, multimedialna oraz w formie tradycyjnych książek, zawierająca informacje o walorach turystycznych regionu. Można korzystać z udostępnionych map, folderów informacyjnych oraz doradztwa turystycznego. Punkt Informacji Turystycznej organizuje atrakcyjne formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu: rajdy rowerowe i piesze, pokazy florystyczne, nordic walking i inne.

Punkt Informacji Turystycznej organizuje raz w miesiącu spotkania z podróżnikami, udostępnia materiały promocyjne i prowadzi warsztaty: bezpłatne wycieczki turystyczne, zajęcia florystyczne i przyrodnicze.

Wszystkich, którzy są zainteresowani atrakcyjnymi podróżami po Pionkach i okolicach zapraszamy do kontaktu.