Eliminacje miejskie konkursów recytatorskich

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach zaprasza dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich i dorosłych do udziału w eliminacjach miejskich:

  • 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  • XL Mały Konkurs Recytatorski
  • 46. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

Eliminacje miejskie odbędą się 31 marca 2023 roku o godz 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach ul. Zakładowa 5.

Od kilkudziesięciu już lat możemy poszczycić się współorganizacją konkursów, których głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Radomiu. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie eliminacji miejskich.

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski realizowany jest w cały kraju już od 68 lat. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych.

Prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

  • Turniej recytatorski – repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach: dwa utwory poetyckie oraz prozę – uczestnik wykonuje prozę i jeden utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
  • Turniej wywiedzione ze słowa – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów) – dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem); czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
  • Turniej teatrów jednego aktora – obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 minut).
  • Turniej poezji śpiewanej – repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane i jeden recytowany – uczestnik wykonuje dwa utwory śpiewane, jeden utwór recytowany, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

XL Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe oraz placówki kulturalne.

Każdy uczestnik na każdym etapie Konkursu recytuje 2 wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmencie). Czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.

46. Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka”

Celem konkursu jest propagowanie poezji, literatury, kształtowanie kultury żywego słowa oraz wspieranie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.

Klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty. Klasy IV – VI i VII – VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.

Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenie, oddzielnie do każdego recytatora (LITERY DRUKOWANE) oraz  klauzuli informacyjnej RODO. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do biura MOK (ul. Radomska 1) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 lub przesłać na adres e-mail: anna.kiraga@mok.pionki.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2023 roku.

Eliminacje miejskie konkursów recytatorskich

Pliki do pobrania

Najnowsze