Eliminacje miejskie konkursów recytatorskich

Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach zaprasza dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież szkół średnich i dorosłych do udziału w eliminacjach miejskich:

  • 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
  • XLI Mały Konkurs Recytatorski
  • 47. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”

Eliminacje miejskie odbędą się 13 marca 2024 roku o godz 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach ul. Zakładowa 5.

Od kilkudziesięciu już lat możemy poszczycić się współorganizacją konkursów, których głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej z siedzibą w Radomiu. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie eliminacji miejskich.

69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski realizowany jest w cały kraju już od 69 lat. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów oraz dorosłych.

Prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

  • TURNIEJ RECYTATORSKI – repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę. Uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
  • TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA” – repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem), czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
  • TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
  • TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ – repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany, uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany (do przeglądu wojewódzkiego włącznie). Łączny czas występu nie może przekroczyć1 2 minut. Przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

XLI Mały Konkurs Recytatorski

Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat reprezentujące przedszkola, szkoły podstawowe oraz placówki kulturalne.

Każdy uczestnik na każdym etapie Konkursu recytuje 2 wiersze poetów polskich (w całości lub we fragmencie). Czas wykonania nie może przekroczyć 6 minut.

47. Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka”

Celem konkursu jest propagowanie poezji, literatury, kształtowanie kultury żywego słowa oraz wspieranie aktywności twórczej wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.

  • Klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
  • Klasy IV – VI i VII – VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
  • Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.

Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenie, oddzielnie do każdego recytatora (LITERY DRUKOWANE) oraz  klauzuli informacyjnej RODO. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do biura MOK (ul. Radomska 1) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00  w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2024 roku.

 

Pliki do pobrania

Najnowsze