O Nas

Dom Kultury został wybudowany i rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1957r.
jako Zakładowy Dom Kultury ZTS „Pronit”.

W 1976r. uzyskał status międzyzakładowej placówki i przyjął nazwę – Robotniczy Ośrodek Kultury.

Od 1982 r. do dziś  funkcjonuje jako Miejski Ośrodek Kultury .
Od 2000r.  jest  Samorządową Instytucją Kultury.

Kolejni dyrektorzy:
Bogusław Trojanowski          1957 – 1959
Władysław Chojnowski         1959 – 1963
Jerzy Wróblewski                   1963 – 1965
Justyn Sułkowski                   1965 – 1970
Julian Jurczak                         1970 – 1973
Józef Szulikowski                  1973 – 1975
Justyn Sułkowski                   1975 – 1980
Zbigniew Belowski                1980 – 1988
Wojciech Szafranski              1988 – 1989
Konrad Sałagan                     1989 – 1990
Tomasz Kuc                           1990 – 1991
Zbigniew Belowski                1991 – 2006
Bożena Nakonieczna            2006 – 2007
Anna Kostrzewa                    2007 – 2009
Bożena Nakonieczna             2009 – 2016
Anna Kostrzewa                    2016 – 2019
Ryszard Dybiński                   2019 – 2020
Agata Chmielewska                   2020….

2014 – połączenie z biblioteką  1 marca 2014 – Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka
Czerwiec – uchwała intencyjna o rozłączeniu  domu kultury i biblioteki
1 marca 2016 – Miejski Ośrodek Kultury, dyrektor Anna Kostrzewa


NASZ ZESPÓŁ:

AGATA CHMIELEWSKA     – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
PIOTR PACHOCKI              – Kierownik ds. Technicznych
ANNA SUŁEK                     – Główny Księgowy
ANNA LIPSKA                    – Główny Instruktor Merytoryczny
TOMASZ WRÓBLEWSKI      – Instruktor Plastyki
ANNA MOLENDA                – Referat ds. Kadr i Płac
LIDIA ŻUCHOWSKA        – Instruktor Klubu Tańca Towarzyskiego KICK Pionki
SYLWIA POGODZIŃSKA      – Koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
PIOTR MAJEWSKI              – Konserwator/Portier
ANNA KIRAGA                   – Instruktor ds. organizacji i prowadzenia imprez
JANUSZ GŁOWACKI           – Instruktor Muzyki
BARBARA POTACKA           – Pracownik Kawiarni CIEKAWA
ZDZISŁAW POGODZIŃSKI  – Konserwator/Pracownik techniczny