O Nas

Dom Kultury został wybudowany i rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1957r.
jako Zakładowy Dom Kultury ZTS „Pronit”.

W 1976r. uzyskał status międzyzakładowej placówki i przyjął nazwę – Robotniczy Ośrodek Kultury.

Od 1982 r. do dziś  funkcjonuje jako Miejski Ośrodek Kultury .
Od 2000r.  jest  Samorządową Instytucją Kultury.

Kolejni dyrektorzy:
Bogusław Trojanowski          1957 – 1959
Władysław Chojnowski         1959 – 1963
Jerzy Wróblewski                   1963 – 1965
Justyn Sułkowski                   1965 – 1970
Julian Jurczak                         1970 – 1973
Józef Szulikowski                  1973 – 1975
Justyn Sułkowski                   1975 – 1980
Zbigniew Belowski                1980 – 1988
Wojciech Szafranski              1988 – 1989
Konrad Sałagan                     1989 – 1990
Tomasz Kuc                           1990 – 1991
Zbigniew Belowski                1991 – 2006
Bożena Nakonieczna            2006 – 2007
Anna Kostrzewa                    2007 – 2009
Bożena Nakonieczna             2009 – 2016
Anna Kostrzewa                    2016 – 2019
Ryszard Dybiński                   2019 – 2020
Agata Chmielewska                   2020….

2014 – połączenie z biblioteką  1 marca 2014 – Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka
Czerwiec – uchwała intencyjna o rozłączeniu  domu kultury i biblioteki
1 marca 2016 – Miejski Ośrodek Kultury, dyrektor Anna Kostrzewa


NASZ ZESPÓŁ:

AGATA CHMIELEWSKA     – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
agata.chmielewska@mok.pionki.pl


PIOTR PACHOCKI            – Kierownik ds. Technicznych
piotr.pachocki@mok.pionki.pl


ANNA SUŁEK                  – Główny Księgowy
anna.sulek@mok.pionki.pl


MARTA MACIEJCZYK       – Główny Instruktor Merytoryczny
marta.maciejczyk@mok.pionki.pl


TOMASZ WRÓBLEWSKI   – Instruktor Plastyki
tomasz.wroblewski@mok.pionki.pl


ANNA MOLENDA             – Referat ds. Kadr i Płac
anna.molenda@mok.pionki.pl


LIDIA ŻUCHOWSKA        – Instruktor Klubu Tańca Towarzyskiego KICK Pionki
lidia.zuchowska@mok.pionki.pl


SYLWIA POGODZIŃSKA  – Koordynator ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku
sylwia.pogodzinska@mok.pionki.pl


PIOTR MAJEWSKI          – Konserwator/Portier
piotr.majewski@mok.pionki.pl


ANNA KIRAGA               – Instruktor ds. organizacji i prowadzenia imprez
anna.kiraga@mok.pionki.pl


JANUSZ GŁOWACKI       – Instruktor Muzyki
janusz.glowacki@mok.pionki.pl

BARBARA POTACKA      – Pracownik Kawiarni CIEKAWA
barbara.potacka@mok.pionki.pl

ZDZISŁAW POGODZIŃSKI  – Konserwator/Pracownik techniczny
zdzislaw.pogodzinski@mok.pionki.pl