Wycieczka rowerowa UTWwP

0
301
Wyświetleń:

Na jednośladzie można jeździć w każdym wieku, co udowodnili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach, którzy wybrali się w środę 2.10.2019 r. do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Kozienickiego
Parku Krajobrazowego w Augustowie.
Ośrodek edukacyjno – muzealny – “Izba Dydaktyczna” w Augustowie została utworzona w 1993 r. Zlokalizowana jest w centrum Puszczy Kozienickiej,
przy trasie Radom – Kozienice w wiosce Augustów i mieści się w starej, pochodzącej z 1905 roku leśniczówce.
W budynku  Ośrodka znajduje się pracownia przyrodnicza oraz pomieszczenia wystawiennicze, w których prezentowane są: Leśnictwo (sylwetki leśników związanych z Puszczą Kozienicką, dokumenty, mapy, zdjęcia, dawne narzędzia leśne oraz pamiątki historyczne). Historia osadnictwa, etnografia
i kultura (dawne sposoby wykorzystania lasu, bartnictwo, łowiectwo, obecne sposoby zagospodarowania lasu i gospodarki leśnej).

Flora i fauna Puszczy Kozienickiej (eksponaty dermoplastyczne ptaków
i ssaków  występujących na tym terenie, w zainscenizowanych, charakterystycznych dla siebie ekosystemach oraz dziuple,  gniazda, gałęzie drzew i krzewów ze śladami żerowania różnych gatunków zwierząt itp.).

Nastroju tych pomieszczeń dopełnia odpowiednie oświetlenie oraz odgłosy przyrody odtwarzane z nośników audio.
Po zwiedzaniu Ośrodka, rozpalono ognisko, nad którym każdy z uczestników upiekł sobie kiełbaskę. W przepięknej scenerii pachnącego latem lasu, seniorzy mogli odpocząć i nabrać sił. Była to bardzo zdrowotna forma spędzania czasu wolnego.

 

Komentarze