Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

0
455
Wyświetleń:

18 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach już po raz jedenasty odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. UTW stwarza szansę do rozwoju osobistych zainteresowań osób
w wieku senioralnym i wspiera ich wiedzą akademicką z wielu fascynujących dziedzin, a także pomaga im uwierzyć we własne siły oraz możliwości intelektualne, kształtować nowe umiejętności, przezwyciężać poczucie osamotnienia.
Nowy rok akademicki rozpoczęło w tym roku blisko 70 słuchaczy
– z pewnością przyniesie on słuchaczom wiele ciekawych wykładów, warsztatów i spotkań.
Przybyłych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach przywitał Pan Ryszard Dybiński – Dyrektor MOK Pionki. Po powitaniu gości przybliżył ideę działalności oraz genezę powstania Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Jak również podziękował słuchaczom UTW za to, że kolejny raz tak liczne grono przystępuje do Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz życzył samych sukcesów w nowym roku akademickim.

Idea Uniwersytetu Trzeciego Wieku powstała w latach siedemdziesiątych
XX w. Pierwszy taki uniwersytet został założony we Francji w 1973 roku
i działał przy uniwersytecie w Tuluzie. Jego twórcą był Pierre Vellas –profesor prawa i nauk społecznych. Do swojego pomysłu przekonał władze uniwersytetu w Tuluzie, które zgodziły się zorganizować spotkanie z 40 osobową grupą seniorów i wysłuchać informacji o ich potrzebach,
a także skorzystać z ich doświadczeń. Polska była trzecim krajem, po Francji
i Belgii, w którym przyjął się i rozwinął ruch uniwersytetów trzeciego wieku.
Pierwsza taka placówka powstała już w 1975 roku, w warszawskim Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Jego założycielką była
prof. Halina Szwarc – doktor nauk medycznych,zajmująca się gerontologią. Obecnie w Polsce funkcjonuje około 400 Uniwersytetów cieszących się ogromnym zainteresowaniem.
Podczas inauguracji słuchacze UTW dowiedzieli się, w jakich zajęciach
będą mogli uczestniczyć,
jak również co ich czeka w nadchodzącym
roku akademickim, o czym poinformowała koordynator UTW
Pani Anna Molenda oraz wręczyła wszystkim uczestnikom informatory
na semestr I (zimowy).
Podczas Inauguracji na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej w Pionkach. Następnie został  zaprezentowany pierwszy wykład pt. “Polska. Na muzycznym szlaku”autorstwa Pani Kamili Wieczorek – z wykształcenia  geograf,
mgr turystyki, z zawodu – pilot wycieczek, z zamiłowania – muzykolog. 

 

Komentarze