KOBIETY NIEODLEGŁOŚCI

0
320
Wyświetleń:

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia nadania praw wyborczych kobietom w Polsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach
15 listopada odbył się wykład Pani Bogny Wernichowskiej
pt. “Kobiety Niepodległości”.

Ogłoszona w listopadzie 1918 r. pierwsza ordynacja wyborcza odrodzonej Rzeczpospolitej przyznawała pełnię praw wyborczych wszystkim dorosłym obywatelom bez różnicy płci. Kobiety na równi z mężczyznami decydowały
o składzie Sejmu Ustawodawczego i każdego następnego parlamentu
II Rzeczpospolitej.

Równouprawnienie kobiet dla działaczek ruchu emancypacyjnego
było spełnieniem sformułowanego wcześniej postulatu uobywatelnienia kobiet. Ponadto był to również sukces ich wieloletnich starań i kobiecego porozumienia między podziałami politycznymi. Dla klasy politycznej
i szerszych kręgów społeczeństwa polskiego było to konsekwencją zaangażowania kobiet w podtrzymywania kultury narodowej w latach zaborów i ich czynnej walki o Niepodległości Ojczyzny w czasie Wielkiej Wojny. W 1918 r. nikt bowiem nie mógł zanegować istotnej roli kobiet
w wojskowej służbie wywiadowczej, sanitarnej, łącznościowej
oraz w organizowaniu zaplecza dla polskie armii czy pomocy
dla cywilnych ofiar działań zbiorczych.

Wspomniała o kobietach, które walczyły z bronią w ręku o sanitariuszkach, kurierkach, adiutankach. Do takich kobiet należą
m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna, Wanda Gertz, Helena Jurgielewiczowa,
Maria Dulębianka, Zofia Trzcińska – Kamińska, Stanisława Filipina Paleolog, Olga Leopoldyna Stawecka, Aleksandra Zagórska oraz Maria Vetulari.

Komentarze