XIX Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Klasycznej im. Jana Kochanowskiego

0
639
Wyświetleń:

Regulamin dostosowany do możliwości udziału w turnieju
z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa (pandemia koronawirus)

Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Jana Kochanowskiego jest imprezą otwartą, mającą na celu popularyzację piękna języka polskiego,
doskonalenie sztuki słowa i pogłębianie znajomości literatury.

Kategorie wiekowe uczestników turnieju:

– szkoła podstawowa, kl. I – III
– szkoła podstawowa, kl. IV – VIII
– szkoła ponadgimnazjalna/średnia

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 czerwca 2020r.,
ogłoszenie wyników 19 czerwca 2020 r.

Kartę zgłoszenia, oświadczenie RODO, plik video z nagranymi prezentacjami należy przesłać do MOK w terminie do 12 czerwca 2020 r.
na adres e-mail:
mokpionki@o2.pl

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE RODO

Komentarze