Informator zajęć 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pionkach – semestr letni

0
433
Wyświetleń:

Wszyscy zainteresowani działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Pionkach mogą uzyskać informacje w siedzibie UTWwP,
którą jest Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach.

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8:00 – 16:00

W roku akademickim 2019/2020 (semestr letni) została ustalona
opłata semestralna w wysokości 40 zł, w ramach której słuchacze
są uprawnieni do korzystania z wykładów i zajęć dodatkowych
oraz indywidualne opłaty za zajęcia programowe.

 

 

Komentarze